Nagyon sok helyről érkezhet segítség az életünkben,s ha tudatosan figyelünk ezekre a jelekre, megtanulhatunk kommunikálni a felsőbb erőkkel,hogy segíthessék az életünk. 

Hidd el , megéri !❤️

Állatok Szimbólikus jelentései

2019. szeptember végén járunk, kedvet kaptam még egyszer talán utoljára ebben az évben,hogy csokorba szedjem azokat a virágokat,amiket magam ültettem,és gondoztam.

Így történt,hogy a csokorba rendezett virágokkal, bekerült egy katicabogár is hozzám a lakásba. Mivel tudom szimbolikus jelentését,rögtön felfigyeltem rá, nem véletlen jött ő hozzám,s azonnal tudtam,ezzel üzenetet közvetítve számomra,egy régóta foglalkoztató kérdésemre.

Mivel hosszú ideje kommunikálok az angyalokkal,illetve Istennel ,az égiekkel, vagy nevezze mindenki akinek szeretné, válaszaimra mindig kapok választ, azonnal.

Ezért nem lepett meg sem a gyorsaság,sem pedig a válasz…

S hogy mit is üzen számomra,illetve mindenki számára aki „véletlenül” katicabogarakkal találkozik :

Az antikvitás óta szerencsehozó erőt tulajdonítanak neki.

Főként a hétpettyes katicabogár tekinthető pozitív előjelnek.
A szerelemben és a gazdagodásban hoz szerencsét annak, akire rászáll. A hamarosan bekövetkező szerelmi boldogságot, esetleg házasságkötést jósol, vagy gyermekáldást hoz.
Anyagilag nagy nyereséget eredményező üzleti kapcsolatokra is utalhat. Megóv a veszélytől, lehet termékenységi talizmán is.

Ez az időszak ideális arra, hogy valóra váltsd a legnagyobb álmodat.

További állat szimbólumok lehetnek még :

Pillangó

Kínában a beteljesült hitvesi
boldogság
 és öröm, s egyúttal a halhatatlanság
(v.ö. lélek) szimbóluma. A japán kultúrában ugyancsak jelent szerencsés
házasságot illetve a fehér pillangó a
halott lelke, aki megszabadulva földi kötelékeitől szerencsésen átjutott a
túlpartra
. Az indiánoknál gyógyító,
aki eljött az emberekhez és felfestette a szivárványt az égre – ugyanis az öröm és a szín jelképe is, valamint a
változásé
. Az indián mitológiában ha egy lepke megérinti egy nő vállát, az gyógyítóvá válik.

Sündisznó

Mivel kiváló az ellenálló képessége a kígyóméreggel szemben, s alvó állapotban is annyira érzéketlen a külső hatásokra, hogy ha megsebzik is, sokáig él még, így a rosszal szembeni győzelem szimbóluma is. Ez az újjászületés jelévé is teszi.Az összegömbölyödése jelzi, hogy nekünk is magunkba kell kicsit fordulnunk, kapcsolatba kell lépnünk belsőnkkel és végig kell gondolnunk a körülöttünk történő eseményeket.A sün az álmokban és totemállatként az energiának, vitalitásnak, termékenységnek, megérzésnek, védelemnek, befogadásnak és intelligenciának a szimbóluma. Akiknek a sün a totemállata vagy álmukban jelenik meg, azoknak tudniuk kell hogyan lássák el magukat, hogyan viseljenek gondot magukra. Mindezt stílussal és kecsességgel.

Mókus

Életöröm, és életerő,
kommunikáció, nyitottság, termékenység – ezek a motívumok tartoznak a mókus
szimbolikájához. Megtestesíti a kívánságokat, terveket, ötleteket és a
reményeket.A mókus bizony imád mindent begyűjteni, épp ezért azt tanácsolja, tedd ezt te is! Tégy elég pénzt félre, próbáld meg nem pazarolni, akárcsak a természeti erőforrásokat. Igyekezz még tudatosabb életet élni. Spórolj egy kicsit ott, ahol tudsz, és nem fogod megbánni, rá fogsz jönni, hogy egy kevés önmegtartozással biztonságot és nyugalmat idézhetsz elő az életedben, hogy sose kelljen aggódnod.

Páva

Amikor a páva megjelenik

valakinek az életében, a saját méltóságára, karizmájára hívja fel a figyelmet.Negatív oldalát is ki kell tehát
emelni: hiúság, alaptalan és túlzott büszkeség. Üres külsőségek, amelyek
elfedik, hogy nincs belső tartalom.A páva India nemzeti madara, szépsége, sajátos tartása és tánca megragadó. Mindig szerves részét képezi az ország kultúrájának, filozófiájának és művészetének. A méltóság, a teljesség, a kegyelem és a szépség szimbóluma. A hím farktollának mintázata, a “pávaszemek” igazi látásra és bölcsességre figyelmeztetnek. A páva motívum a magyar népművészetben is az egyik legősibb díszítő elemek egyike.

Gólya

Áldás, termékenység, szülői szeretet, gazdagság, jólét, a megőrzött szabadság.Az új születésének legősibb és egyik legerőteljesebb szimbóluma. Vízparti területekhez kötődése miatt a Tündérbirodalomba vezető átjáróval is kapcsolatba hozzák.Az ember életében bekövetkező új születésének a szimbóluma, akinek a gólya megjelenik, az illető élete valamilyen formában megújul, örömöt és reményt érezhet.

Kakas

Születés, feltámadás, tűz, szexualitás, harciasság Az archetipikus szimbólumok egyike, s természetesen mint ilyen, a világ számos pontján találkozunk a kakassal, mint jelképpel, az idők során

változó jelentéssel. Egyes népeknél a halottas ágyhoz kötött kakas elzavarásával hajt végre

szelleműzést a sámán. A magyar
táltosok is viseltek a fejükön, hajukban kakastollat, ami a másik világba
utazni készülő táltost segítette a lélekvezető madár tollával. Segítségül
hívták a démonok kiűzésében.

kínai asztrológia egyik – a lelkesedés és humor – jegye. Az iszlám kultúrában is nagy tisztelet
övezi, a fehér kakas a Próféta madara. A kakasszó pedig angyal jelenlétére
figyelmeztet és imára hív.

Hangya

Szorgalom, munka, jó szervezés, együttműködés, közösség, rend és fegyelem

A hangya a közösség egyik univerzális szimbóluma. Az ókori görögöknél és
rómaiaknál a hangyákat a jó termés és a jóslás erejének képviselőiként az aratás istennőjének, Ceresnek (görög Démétér) szentelték. Kínában erényességet, patriotizmust, rendet és
alázatot
 jelent. Indiában szakadatlan szorgoskodásuk a világi tevékenység hiábavalóságának a jelképe. Mindemellett a jó és rossz megkülönböztetésének képességét
jelenti, s mivel tartalékot halmoz fel, megfontoltságot,
előrelátást és egyszerűséget
 szimbolizál. Az indiánoknál az erőt reprezentálják. Kitartást,
állhatatosságot, produktivitást, meggondoltságot és bátorságot jelképez.

Hattyú

Tisztaság, szépség, erő és hosszú élet, kapcsolat a Tündérbirodalommal

Amikor megjelenik a hattyú az életünkben, érzékennyé vagy érzékenyebbé váltunk mások emócióira is. Az őszinteség, szeretet, a belső szépségre való fogékonyság nagyobb szerepet kap. Jelent szabadságot, tisztaságot, megmutatja miként láthatjuk meg önmagunkban és másokban a belső szépséget – a külső megjelenéstől függetlenül A fény, kecsesség, nőiesség, szépség és báj hagyományos szimbóluma északon és délen, valamint keleten egyaránt (lásd szerepét a különféle mitológiákban). Arra tanít, hogyan ismerhetjük és szerethetjük meg önmagunkban az itt is felsorolt pozitív motívumokat. Segít megszabadulni attól, hogy mindenáron meg akarnánk felelni a tőlünk idegen elvárásoknak. Bátorságot, inspirációt, erőt ad hozzá, hogy saját utunkon járhassunk. Mi több: az árnyékterületek szépségére is felhívja a figyelmet (lásd a mondák hattyú-átváltozásait).
Utalhat pozitív változásra az életben és a felsőbb világokból származó üzenetre, intuícióra, amellyel azokat megérezzük és értelmezzük. Erőt és hosszú életet szimbolizál, ami az ember számára is lehetővé válik, mihelyt életre kelti a szunnyadó szépséget és energiát.
Mint lélekszimbólum képes arra, hogy hidat építsen új tartományokba, új hatalmakhoz A hattyú kapcsolatot jelent a Tündérbirodalomhoz.

Bagoly

Mágia, előjelek, jövendőmondás, bölcsesség, sötétség, tudatalatti, önismeret.
Talán a legtöbb mítosz a bagolyhoz kapcsolódik, éjszakai életmódja, sajátos mozgása, az emberéhez hasonló „arca” miatt. Mindig is az ember közelében él, mert fő táplálékát, a rágcsálókat ott találja meg elegendő mennyiségben. a boszorkányok és varázslók hírvivőjének számít. Tudást és üzenetet visz más szférákból, megtanítja védenceit a másik világ szabályaira és figyelmeztet a veszélyre. Segít a szellemekkel való kapcsolatteremtésben és a médiummá válásban, a belső hangok vagy a lelkek hangjának meghallásában.

Ösztönöz, hogy teljes potenciálunkat bontakoztassuk ki, és bízzunk intuíciónkban. Tanuljunk meg a megfelelő időben a megfelelő helyen lenni és energiáinkat koncentrálva, célirányosan cselekedni. Lárma nélkül, csendben tegyük a dolgunkat, ez vezet sikerre. Átvezet másokat a lélek sötétjén keresztül, ebben rejlik gyógyító küldetése.

Ha szeretnél egy általam létrehozott csoport tagja lenni, ahol hasonló támákkal foglalkozom, akkor csatlkaozz hozzánk itt